นโยบายคุณภาพ
"เราเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลอันมีค่าพร้อมรักษาความลับ สู่มือลูกค้าอย่างปลอดภัยและประสบผลสำเร็จสูงสุด"

บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)


      ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2552 ภายใต้การบริหารงานของ คุณไพโรจน์ เตี่ยมังกรพันธุ์ ผู้มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากว่า 35 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อาคาร M1 ในพื้นที่ของ Bangna Complex บนถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว สถาบันหรือศูนย์บริการกู้ข้อมูลมีเพียงต่างประเทศเท่านั้น ตัวแทนหรือสาขาให้บริการในประเทศไทยยังไม่มี โดยค่าบริการกู้ข้อมูลในต่างประเทศยังมีอัตราค่าบริการที่สูงมากจนบางองค์กรจำเป็นต้องตัดสินใจทิ้งข้อมูลที่สำคัญนั้นไป ดังนี้ จึงได้จัดตั้งบริษัทรับกู้ข้อมูลโดยเฉพาะขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี จำกัด (Inter Data Recovery Co., Ltd.)

CONTENT378010464314_538x0

   ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี จำกัด ให้บริการกู้ข้อมูลสำหรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีฐานลูกค้าองค์กรมากกว่า 5,000 ราย (ณ ปี2557) และบุคคลทั่วไปอีกนับหมื่นราย โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างห้องแล็บ ที่เรียกว่า Clean Room เพื่อใช้สำหรับซ่อม Harddisk โดยเฉพาะ ซึ่งเป็น Clean Room มาตรฐานเดียวกับบริษัทผลิตฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุข้อมูลหายเพื่อประเมิณความเสียหายของสื่อบันทึกข้อมูลทุกประเภท รวมทั้งมีการสำรองอะไหล่มากกว่า 5,000 ชิ้น (ณ ปี2557) เพื่อให้มีอะไหล่ครอบคลุมสื่อบันทึกข้อมูลทุกประเภทให้มากที่สุดตามมาตรฐานสากล 

 CONTENT174544019826_640x0
     ในปี พ.ศ.2555 บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่การใช้ระบบ ISO จากสถาบัน MASCI ประเทศไทย และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในปี พ.ศ.2556 ด้านการบริการ และยังมีการประเมินมาตรฐานการบริการจากสถาบัน MASCI ประเทศไทย อย่างต่อเนื่องทุกปี จนถึงปัจจุบัน

คุณไพโรจน์ เตี่ยมังกรพันธุ์ กรรมการู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี จำกัด

คุณไพโรจน์ เตี่ยมังกรพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี จำกัด

"วิสัยทัศน์"
บริษัทของคนไทยที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีคุณภาพเทียบเท่าระดับต่างประเทศ

สาส์นจากผู้บริหาร  คุณไพโรจน์ เตี่ยมังกรพันธุ์


          "ปัญหาข้อมูลหาย ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่เล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายของธุรกิจนั้นๆ หรือมูลค่าทางจิตใจ เช่น ภาพถ่าย, วีดีโอ, ข้อมูลการวิจัย, ข้อมูลการออกแบบ, ข้อมูลทางบัญชีการเงิน หรือข้อมูลเก่าเก็บเพื่อใช้การใช้อ้างอิงในอนาคต ฯลฯ แล้ว จะรู้ว่าปัญหาข้อมูลหายเหล่านี้ ไม่ได้มีมูลค่าที่เล็กน้อยเลย บางคนหรือบางองค์กรมีการสำรองข้อมูล แต่การสำรองข้อมูลก็ยังคงต้องเจออุบัติเหตุนานัปการ อย่างเช่น น้ำท่วมใหญ่ ซึ่งไม่มีบุคคลใดคาดคิดมากก่อน, ระบบการสำรองข้อมูลล่มและไม่สามารถกู้ได้ทันเวลาทำให้ระบบขัดข้องและส่งผลเสียไปยังสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ, ระบบไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่, อุณหภูมิที่ไม่เท่ากันในแต่ละเขตอุตสาหกรรม ล้วนแต่มีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ บุคลากรขององค์กรอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มาไม่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือขาดหายไปตามความต้องการที่จะใช้ข้อมูลนั้นๆ หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่ต้องความความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน" 

iTopPlus513040005815