การแบ่งประเภทความเสียหาย

ฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์จะบันทึกข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูลออกมาให้เราได้นั้น จะต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 3 สิ่งคือ จานบันทึกข้อมูล (Platters) , ทางผ่านของข้อมูล (Hardware) และ คำสั่งในการอ่าน-เขียนข้อมูล (Software) ถ้าทั้ง 3 สิ่ง หรือแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สามารถทำงานได้ตามปกติจนทำให้ส่งผ่านข้อมูลไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ หรือแม้แต่ตัวข้อมูลที่มีสถานะเป็นพลังงานแม่เหล็กเกิดเสื่อมสภาพจนอ่านค่าไม่ได้ก็ตาม เหล่านี้คือสภาวะของ ข้อมูลหาย ดั่งที่ใครๆ พูดถึงนั่นเอง

"สามารถส่งอุปกรณ์ที่ข้อมูลหายให้ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อตรวจปัญหาและประเมินค่ากู้ข้อมูลก่อนได้"

01

อย่าพยายามเปิดใช้งาน
อย่าพยายามเปิดใช้งาน

อย่าพยายามซ่อมหรือแกะ
อย่าพยายามซ่อมหรือแกะ

ตกน้ำอย่าทำให้แห้ง
ตกน้ำอย่าทำให้แห้ง

Failure Categories:

1. ซอร์ฟแวร์ (Software Failure)

เผลอลบทิ้ง, ลงวินโดวส์ใหม่, ฟอร์แมทโดยลืมสำรองข้อมูลไว้ก่อน, โครงสร้างของข้อมูลเสียหาย, ชุดคำสั่งบนฮาร์ดดิสก์ (Firmware) ทำงานผิดพลาด, ไฟล์ข้อมูลถูกไวรัสโจมตี, อื่นๆ

2. ด้านฮาร์ดแวร์ (Physical Failure)

ฮาร์ดดิสก์เสียจากไฟฟ้าลัดวงจร, น้ำเข้า, ตกกระแทก, ได้รับกากระทบกระเทือนในขณะที่กำลังทำงาน, จานแม่เหล็ก (Platter) ไม่หมุน, หัวอ่าน (Header) ชำรุด, เกิด Bad Sector, ฮาร์ดดิสก์หมดสภาพตามอายุการใช้งาน, อื่นๆ

3. Operating System, Application, Windows

Linux, Unix, Mac, MySQL, Exchange Mail, Lotus Note, Database, ลืม Password, อื่นๆ

สอบถามอาการเบื้องต้น
โทร. 0 2744 1911-2 กด 1
>> อัตราค่าบริการ
สอบถามเส้นทาง
โทร. 0 2744 1911-2 กด 0
>> แผนที่ IDR

Hot Line :
09 4692 8080, 08 0591 3536
อีเมล์  sales@idrlab.com

ที่ผ่านมา ปัญหาข้อมูลหายจากทุกๆ สาเหตุ มักจะสร้างความโกลาหลแก่เจ้าของข้อมูลทุกรายเพราะข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นและต้องใช้งานอย่างเร่งด่วนเสมอ โดยต่างก็หาทางที่จะทำให้ข้อมูลที่หายไปนั้นคืนกลับมาอีกครั้ง ซึ่ง ทำให้การกู้ข้อมูลเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาข้อมูลหาย 3 ประการดังนี้

1. ข้อมูลหายนั้นหาทดแทนไม่ได้อีกแล้ว เช่น ภาพถ่ายความทรงจำต่างๆ ที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปถ่ายภาพได้อีก
2. ข้อมูลหายนั้นสร้างใหม่ได้แต่ใช้กำลังคนและเวลามากเกินกว่าจะรอได้เช่น ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลทางบัญชี หรือข้อมูลงานขาย ต่างๆ ที่ยังมีต้นฉบับเป็นกระดาษจำนวนมหาศาล สะสมมานานนับปี
3. ข้อมูลหายนั้นสร้างใหม่ทดแทนได้แต่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้างทำใหม่สูงกว่าค่าบริการกู้ข้อมูล เช่น งานถ่ายทำภาพยนตร์ งานสตูดิโอ งานออกแบบชั้นสูง เป็นต้น