ขั้นตอนการกู้ข้อมูล

ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
    ให้บริการกู้ข้อมูลด้วยมาตรฐานสากล ให้ความสำคัญต่อข้อมูลลูกค้าและรักษาสภาพอุปกรณ์ของลูกค้าให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด ลูกค้าสามารถเข้าใจขั้นตอนดำเนินการของเราได้จาก Flow Chat การทำงาน ซึ่งจะเห็นว่าลูกค้าคือผู้ตัดสินใจอนุมัติให้เราในทุกๆ ขั้นตอนบริการ

      การกู้ข้อมูลจะดำเนินการได้เมื่อลูกค้าอนุมัติแล้วเท่านั้น และด้วยความตระหนักว่า ข้อมูลที่ลูกค้านำมากู้ คือโอกาสสุดท้ายที่มีอยู่ที่เราต้องรักษาสภาพไว้ดังเดิม เราจึงดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามระบบมาตรฐาน เพื่อให้สื่อบันทึกข้อมูลของลูกค้า ได้รับการแก้ไขด้วยความปลอดภัยสูงที่สุด

หมายเหตุ : 
ในการส่งกู้ข้อมูล ทำได้โดย
1. ส่งกู้ข้อมูลดด้วยตนเอง (แผนที่บริษัท)
2. ส่งผ่านไปรษณีย์ (ดูวิธีจัดส่งทางไปรษณีย์
3. ส่งผ่านตัวแทน IDR dealers (ดูสาขาที่ลูกค้าสะดวก)


ติดต่อ

IDR Office : 0 2744 1911-2 กด 0
จันทร์-ศุกร์ (Mon - Fri) | 08:00-17:00 น.
เสาร์ (Sat) | 09:00-17:00 น.

01-request 4 - 6