โปรโมชัน ซื้อฮาร์ดดิสก์ Seagate แถม กู้ข้อมูล กับ IDR
สำคัญ : โปรดอ่านเงื่อนไขและการขอรับบริการเพื่อทำความเข้าใจก่อนลงทะเบียน

กู้ข้อมูลซีเกต

External Hard disk คือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล หรืออุปกรณ์สำรองข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลอย่างถาวร หรือเรียกง่ายๆว่าเอาไว้ back up ข้อมูลนั่นเอง แต่ถึงอย่างไร ความเสี่ยงของข้อมูลก็ยังไม่ได้หายไปซะทีเดียว เนื่องจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น เผลอ format ผิด, ลบข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ, ตก กระแทก, ไฟช็อต, ตกน้ำ หรืออาการอื่นๆ ที่ทำให้ข้อมูลสูญหาย เป็นต้น

ทั้งนี้ Seagate ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดของข้อมูลที่มีค่า ผนวกกับการหาทางออกเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ใช้งาน External Hard disk ของ Seagate จึงได้ร่วมจัดทำโปรโมชั่นกับร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี จำกัด ศูนย์บริการกู้ข้อมูล อันดับ 1 ของประเทศไทย แถมบริการกู้ข้อมูล เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ข้อมูลกลับคืนในกรณีที่ฮาร์ดดิสก์เกิดอุบัติเหตุ ดังกล่าว

เงื่อนไข การรับประกันกู้ข้อมูลกับ IDR
1. ประกันกู้ข้อมูล มีระยะเวลา 1 ปี โดยขอรับบริการได้ 1 ครั้ง นับจากวันที่ลงทะเบียน (ครั้งที่กู้ข้อมูลได้สำเร็จเท่านั้น)
2. ผู้ซื้อสินค้าจะต้องลงทะเบียนกับฮาร์ดดิสก์ภายใต้เงื่อนไขโปรโมชั่นของทาง Seagate เท่านั้น
3. ผู้ซื้อสินค้าจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายใน 7 วัน หลังจากซื้อสินค้า หากเกินกำหนดจะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธ์
4. การรับประกันกู้ข้อมูลจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อระยะเวลาตามโปรโมชั่นสิ้นสุดลง หรือผู้ซื้อขอรับบริการกู้ข้อมูล และผลการกู้ข้อมูลสำเร็จ แล้วแต่อย่างใดเกิดขึ้นก่อน
5. ไม่สามารถโอนย้ายประกันกู้ข้อมูลได้ ยกเว้น การกู้ข้อมูลไม่สำเร็จโดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ IDR
6. การประกันกู้ข้อมูลกับ IDR ไม่เกี่ยวข้องกับบริการเคลมฮาร์ดดิสก์จากทาง Seagate

การบริการกู้ข้อมูลไม่ครอบคลุมถึง
1.) การรับประกันว่าจะสามารถได้ข้อมูลกลับมาทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลที่นำมากู้ อาจถูกทำลายถาวรแล้ว เช่นจานแม่เหล็ก (Platters) ที่ใช้บันทึกข้อมูล ชำรุดเสียหายอย่างรุนแรง หรือพื้นที่เก็บข้อมูลเดิมถูกเขียนทับด้วยข้อมูลใหม่ เป็นต้น
2.) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าขนส่ง ค่าความสูญเสียทางธุรกิจจากการที่ข้อมูลสูญหาย เป็นต้น
3.) การซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ หรือบริการอื่นใด ที่อยู่นอกเหนือจากการกู้ข้อมูล

ข้อดี ในการมีประกันการกู้ข้อมูลกับ IDR
1. เพิ่มโอกาสได้คืนข้อมูลสูงถึง 100%
2. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกู้ข้อมูล
3. ได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าส่งต่างประเทศ
4. การติดต่อสื่อสาร สะดวก และง่ายกว่า ต่างประเทศ
5. การจัดส่งภายในประเทศใช้ระยะเวลาไม่นาน หรือมีค่าใช้จ่ายไม่แพง

IDRLab มี ISO 9001-2008 รับรองการบริการมาตรฐานสากล มั่นใจและเชื่อถือได้ 100%

วิธีลงทะเบียน 6 ขั้นตอน (อ่านทำความเข้าใจก่อนทำการลงทะเบียน)

กลม-เทาedit2
1. เตรียมรหัสลงทะเบียน โดยขูดรหัส (Key) 9 หลัก
บนสติกเกอร์สีแดงที่อยู่หน้ากล่อง
.

ExtHDD
2. เชื่อมต่อ Internet และ ต่อ External HDD
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Windows OS)
ให้มองเห็น drive ของ External HDD


3.
 ดาวน์โหลดไฟล์ SMART-User แอพลิเคชั่นลงทะเบียน
(แอพลิเคชั่นจะไม่ install ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นเพียงโปรแกรมช่วยอ่านรายละเอียด HDD เท่านั้น)


4. Double Click ที่ไฟล์ SMART-User เพื่อลงทะเบียน
เลือก Run หรือ Allow ตาม platform ของ Windows
.


5. เลือกฮาร์ดดิสก์ที่เป็น  Seagate External  HDD 
(หน้าต่างจะแสดง HDD ของคอมพิวเตอร์ กับ Ext-HDD)
*ถ้าเลือกผิดให้ปิดหน้าหน้าต่าง และทำข้อ 4 อีกครั้ง


6. กรอกข้อมูล(จำเป็น) ได้แก่  ชื่อ, เบอร์โทร, อีเมล์
และ IDR Key (Keyจากข้อ1) และกดลงทะเบียน(มุมขวาล่าง)
เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะปรากฎ "การลงทะเบียนสมบูรณ์"

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ลูกค้าสามารถนำฮาร์ดดิสก์ที่ลงทะเบียนกับ IDR เรียบร้อยแล้ว มาที่ IDRLAB บางนา-ตราด ซอย25 (แผนที่) หรือผ่านไปรษณีย์ (วิธีการจัดส่ง) เพื่อเปิดงานกู้ข้อมูลได้ทันทีในเวลาทำการเท่านั้น
2. ลูกค้าต้องเตรียม Harddisk เปล่าสำหรับใช้ Copy ข้อมูลที่กู้ขึ้นมาได้ โดย IDR จะคืน Harddisk ตัวเสียกลับไปเหมือนเดิม
3. ลูกค้าสามารถขอเอกสาร (IDR Data Recovery report) เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับขอสิทธิ์การเคลมฮาร์ดดสิก์จาก Seagate ได้จากเจ้าหน้าที่ของ IDR และ IDR จะสำรองข้อมูลให้ลูกค้าเป็นเวลา 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ลูกค้าต้องการเคลมฮาร์ดดิสก์เพื่อมา Copy ข้อมูลกลับ
4. ถ้าลูกค้าไม่สามารถมารับข้อมูลได้ภายในระยะเวลา 3 วันทำการที่สำรองข้อมูลไว้ ให้โทร.02744-1911 แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนครบกำหนดการสำรองข้อมูลให้ลูกค้า

หมายเหตุ :
- เอกสาร (IDR Data Recovery Report) สามารถขอได้หลังจากกระบวนการกู้ข้อมูลจาก IDR เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น และไม่เคยผ่านการกู้ข้อมูลมาจากที่อื่น
- การพิจารณาได้สิทธิ์เคลมฮาร์ดดิสก์จะขึ้นอยู่กับ Seagate เท่านั้น
- บริการกู้ข้อมูลไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันฮาร์ดดิสก์ของทาง Seagate

เพิ่มเติม
- บริการกู้ข้อมูล หรือปัญหาการลงทะเบียน โทร. 084-6495225 คุณกันตภัสสร์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
- สินค้า Seagate ติดต่อ ศูนย์บริการ Seagate ฟอร์จูนทาวน์ ไอทีมอล ชั้น 4 จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-19.00 น.

กู้ข้อมูล3Yปกติ 499 บาท เหลือ 399 บาท (Ex-Vat7%)
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ m.choti@idrlab.com