firsthand

ติดต่อศูนย์กู้ข้อมูล สายด่วน 09-4692-8080 และ  08-0591-3536

สำนักงานใหญ่  โทร. 0 2744 1911-2  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์  เวลา 09:00 - 17:00 น.  รับงานกู้ข้อมูลเท่านั้น และเริ่มดำเนินการตรวจสอบในวันทำการถัดไป

 

 

ข้อแนะนำของศูนย์กู้ข้อมูล IDRLab "ข้อมูลหายควรทำอย่างไร"

 

เมื่อพบว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ, ฮาร์ดดิสก์เกิดความผิดปกติจนใช้งานไม่ได้,สื่อบันทึกข้อมูลของคุณเกิดความผิดปกติในการทำงาน และพลาดทำ Harrdisk ตกกระแทก ไม่ควรพยายามเกิดใช้งานหรือควรหยุดกระทำการใดๆ โดยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลบนอุปกรณ์ถูกทำลายอย่างถาวร จากนั้นให้ส่งฮาร์ดดิสก์ให้กับศูนย์กู้ข้อมูลที่มีมาตรฐานจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด เพราะศูนย์กู้ข้อมูลสามารถตรวจสอบความเสียหายได้อย่างปลอดภัย โดยต้องมีผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมฮาร์ดดิสก์ให้อ่านข้อมูลได้อีกครั้ง และสามารถนำข้อมูลสำคัญกลับมาได้อย่างสมบูรณ์

 

  
การเลือกศูนย์กู้ข้อมูลย่อมมีความสำคัญ เพราะการผิดพลาดเพียงเล็กน้อย 

เป็นความเสี่ยงที่ทำให้ข้อมูลอันมีค่าสูญหายไปอย่างถาวร

 

ศูนย์บริการกู้ข้อมูลมาตรฐานพิจารณาอย่างไร

iTopPlus108719498254

1. มาตรฐานห้องแล็บ Clean Room เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับการกู้ข้อมูล ผู้ให้บริการควรแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการมีอยู่จริง เปิดเผยได้ ด้วยภาพถ่าย หรือสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาได้มั่นใจว่า พร้อมให้บริการกู้ข้อมูลจริง

about1

2. ประวัติ ประสบการณ์ กลุ่มลูกค้า ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีที่มาที่ไป ซึ่งนั่นหมายความว่า การให้บริการกู้ข้อมูลนั้น ย่อมมีความต่อเนื่องในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรมความชำนาญ เพื่อให้บริการกู้ข้อมูลอย่างที่ดีที่สุด

 

iTopPlus418633703050

3. สถานที่ตั้ง องค์กร บริษัท หรือ ศูนย์บริการกู้ข้อมูล ต้องมีที่ตั้งชัดเจน ทั้งภาพลักษณ์ และระบบการให้บริการกู้ข้อมูล ที่แสดงให้เห็นถึงความมีตัวตน เจตนาอันบริสุทธิ์ในการให้บริการกู้ข้อมูล ไม่หลอกลวง หรือฉวยโอกาสเพื่อผลประโยชน์จากค่ากู้ข้อมูล

iTopPlus1152917186208

4. การแสดงถึง ความเป็นมาตรฐานและความมุ่งมั่นขององค์กร เช่นการทำ ISO เพื่อรับรองการให้บริการ ของศูนย์กู้ข้อมูล เพื่อให้มีมาตรฐานบริการ การเอาใจใส่ การดูแลและได้รับประโยชน์จากการบริการมากที่สุด รวมทั้งกระบวนรักษาความลับ ของข้อมูล

VDO บริการกู้ข้อมูล idrLAB

ได้รับการสนับสนุนวีดีโอ จากรายการ กระบี่มือหนึ่ง


กู้ข้อมูล ประเภทของฮาร์ดดิสก์

IDE, SATA, SATA2, SSD, SCSI, iSCSI, SAS RAID Systems, NAS, SAN, External Box, Server, Storage, Notebook, PC, Mac, CCTV, Camera Cam .


กู้ข้อมูล สื่อบันทึกประเภทอื่นๆ

SD Card, Mini SD, Micro SD, XD Card, MMC, Flash Drive, Memory Key, Handy Drive, MP3, MP4, iPod, CD, Mini CD, DVD, Blu Ray, Optical Disk, Floppy Disk.


กู้ข้อมูล ปัญหาทาง Hardware

Bad Sector, PCB Board, หัวอ่านไม่ทำงาน, ไฟลัดวงจร, ไฟกระชาก, ตกน้ำ, น้ำเข้า, แมลงเข้า, ตกหล่น, กระแทก, ถูกทับ, มีเสียงภายใน .


กู้ข้อมูล ปัญหาทาง Software

ไวรัส, ภาพหาย, วีดีโอหาย, เพลงหาย, Format, Delete, ลบ Recycle Bin, Fdisk, Ghost ทับ, Windows ทับ .


กู้ข้อมูล ปัญหาทาง OS & Application

Window, Linux, Unix, MAC, Mail, MySQL, Database อื่นๆ, ลืม Password

 

"ปัญหาข้อมูลหายดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่เล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายของธุรกิจนั้นๆ หรือมูลค่าทางจิตใจ เช่น ภาพถ่าย, วีดีโอ, ข้อมูลการวิจัย, ข้อมูลการออกแบบ, ข้อมูลทางบัญชีการเงิน หรือข้อมูลเก่าเก็บเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ฯลฯ ซึ่งในที่สุดปัญหาข้อมูลหายเหล่านี้ ไม่ได้มีมูลค่าที่เล็กน้อยเลยอย่างที่เข้าใจ บางคนหรือบางองค์กรมีการสำรองข้อมูล แต่การสำรองข้อมูลก็ไม่พ้นต้องเจออุบัติเหตุนานัปการ อย่างเช่น น้ำท่วมใหญ่ซึ่งไม่มีบุคคลใดคาดคิดมาก่อน, ระบบการสำรองข้อมูลล่ม และไม่สามารถกู้ได้ทันเวลาทำให้ระบบขัดข้องและส่งผลเสียไปยังฐานข้อมูลต่างๆ, ระบบไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่, อุณหภูมิที่ไม่เท่ากันในแต่ละเขตอุตสาหกรรม ล้วนแต่มีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ บุคลากรขององค์กรอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มาไม่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือขาดหายไปตามความต้องการที่จะใช้ข้อมูลนั้นๆ หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน"

IDR Data Care Pack  ประกันกู้ข้อมูลรายปี

เป็นแพ็คเกจประกันค่ากู้ข้อมูลให้กับฮาร์ดดิสก์ของคุณ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ของ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR ที่พบว่าทุกๆวัน จะมีลูกค้านำฮาร์ดดิสก์มาส่งกู้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายพันบาท สำหรับกู้ข้อมูลอันมีค่า ที่สำคัญ! พบว่าบางรายยอมทิ้งข้อมูลเพราะประสบปัญหาเรื่องค่ากู้ข้อมูล และมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถกู้ข้อมูลให้ได้เนื่องจากฮาร์ดดิสก์ได้รับความเสียหายมากขึ้นจากการเสี่ยงกู้ข้อมูลเองเพราะกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย  >>เพิ่มเติม 

01register

02checkIDR

03post

04droppoint

05map

ภาพกิจกรรม

CONTENT387742774871_330x0

MCOT Technology Day
23-24 July 2015 @ channel 9 MCOT.

More information please call:
0 2744 1911-2  Ext.0

 Email :  sales@idrlab.com

Testimonials ผลตอบรับของผู้ใช้บริการ

Testimonials

การเลือกศูนย์กู้ข้อมูลย่อมมีความสำคัญ เพราะการผิดพลาดเพียงเล็กน้อย

เป็นความเสี่ยงที่ทำให้ข้อมูลอันมีค่าสูญหายไปอย่างถาวร

Customer Reference

Bangkokbank-ISUZU

SONY-PTT

BankAyudya-SCG

client_08

client_03

client_09

client_04

client_10

client_05

Nestle-NISSAN

client_06

client_12