ระวัง LAB ปลอมalert การใช้บริการกู้คืนข้อมูลจากศูนย์ที่ไม่มี Clean Room จะทำให้ข้อมูลของคุณเสียหายอย่างถาวร
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ

ได้รับการสนับสนุนวีดีโอจากรายการ "กระบี่มือหนึ่ง"

01iso
HOTLINE : 09 4692 8080 , 08 0591 3536
 

IDR Office : 0 2744 1911-2
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08:00 - 17:00 น.

วันเสาร์  เวลา 09:00 - 17:00 น.
เปิดรับงานเข้าระบบเท่านั้น และเริ่มดำเนินการตรวจสอบในวันทำการถัดไป

"ปัญหาข้อมูลหายดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่เล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายของธุรกิจนั้นๆ หรือมูลค่าทางจิตใจ เช่น ภาพถ่าย, วีดีโอ, ข้อมูลการวิจัย, ข้อมูลการออกแบบ, ข้อมูลทางบัญชีการเงิน หรือข้อมูลเก่าเก็บเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ฯลฯ ซึ่งในที่สุดปัญหาข้อมูลหายเหล่านี้ ไม่ได้มีมูลค่าที่เล็กน้อยเลยอย่างที่เข้าใจ บางคนหรือบางองค์กรมีการสำรองข้อมูล แต่การสำรองข้อมูลก็ไม่พ้นต้องเจออุบัติเหตุนานัปการ อย่างเช่น น้ำท่วมใหญ่ซึ่งไม่มีบุคคลใดคาดคิดมาก่อน, ระบบการสำรองข้อมูลล่ม และไม่สามารถกู้ได้ทันเวลาทำให้ระบบขัดข้องและส่งผลเสียไปยังฐานข้อมูลต่างๆ, ระบบไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่, อุณหภูมิที่ไม่เท่ากันในแต่ละเขตอุตสาหกรรม ล้วนแต่มีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ บุคลากรขององค์กรอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มาไม่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือขาดหายไปตามความต้องการที่จะใช้ข้อมูลนั้นๆ หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน"

ข้อแนะนำของศูนย์กู้ข้อมูล IDRLab “เมื่อข้อมูลหายควรทำอย่างไร”

เมื่อพบว่าข้อมูลหาย ไม่ว่าจากการถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ, ฮาร์ดดิสก์มีความผิดปกติจนอ่านไม่ได้, พลาดทำ Harrdisk ตก-กระแทก หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นใดของคุณมีความผิดปกติ ไม่ควรพยายามทดลองเปิดซ้ำๆ และควรหยุดกระทำการใดๆ ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลบนอุปกรณ์ถูกทำลายมากไปกว่าเดิม แล้วรีบส่งให้ศูนย์กู้ข้อมูล IDR ตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษจะเป็นหนทางดีที่สุด เพราะศูนย์กู้ข้อมูล IDR บริการตรวจสอบให้ Free อย่างแม่นยำและปลอดภัย ด้วยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะซ่อมแซมทั้งฮาร์ดดิสก์และอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ให้กลับมาอ่านข้อมูลได้อีกครั้ง และนำข้อมูลสำคัญกลับคืนให้คุณได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

การเลือกศูนย์กู้ข้อมูลย่อมมีความสำคัญ เพราะการผิดพลาดเพียงเล็กน้อย

เป็นความเสี่ยงที่ทำให้ข้อมูลอันมีค่าสูญหายไปอย่างถาวร

ศูนย์บริการกู้ข้อมูลมาตรฐานพิจารณาอย่างไร

iTopPlus108719498254

1. มาตรฐานห้องแล็บ Clean Room เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับการกู้ข้อมูล ผู้ให้บริการควรแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการมีอยู่จริง เปิดเผยได้ ด้วยภาพถ่าย หรือสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาได้มั่นใจว่า พร้อมให้บริการกู้ข้อมูลจริง

about1

2. ประวัติ ประสบการณ์ กลุ่มลูกค้า ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีที่มาที่ไป ซึ่งนั่นหมายความว่า การให้บริการกู้ข้อมูลนั้น ย่อมมีความต่อเนื่องในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรมความชำนาญ เพื่อให้บริการกู้ข้อมูลอย่างที่ดีที่สุด

 

iTopPlus418633703050

3. สถานที่ตั้ง องค์กร บริษัท หรือ ศูนย์บริการกู้ข้อมูล ต้องมีที่ตั้งชัดเจน ทั้งภาพลักษณ์ และระบบการให้บริการกู้ข้อมูล ที่แสดงให้เห็นถึงความมีตัวตน เจตนาอันบริสุทธิ์ในการให้บริการกู้ข้อมูล ไม่หลอกลวง หรือฉวยโอกาสเพื่อผลประโยชน์จากค่ากู้ข้อมูล

iTopPlus1152917186208

4. การแสดงถึง ความเป็นมาตรฐานและความมุ่งมั่นขององค์กร เช่นการทำ ISO เพื่อรับรองการให้บริการ ของศูนย์กู้ข้อมูล เพื่อให้มีมาตรฐานบริการ การเอาใจใส่ การดูแลและได้รับประโยชน์จากการบริการมากที่สุด รวมทั้งกระบวนรักษาความลับ ของข้อมูล

Customer Reference

Bangkokbank-ISUZU

SONY-PTT

BankAyudya-SCG

client_08

client_03

client_09

client_04

client_10

client_05

Nestle-NISSAN

client_06

client_12

IDR Data Care Pack ประกันกู้ข้อมูลรายปี

เป็นแพ็คเกจประกันค่ากู้ข้อมูลให้กับฮาร์ดดิสก์ของคุณ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ของ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR ที่พบว่าทุกๆวัน จะมีลูกค้านำฮาร์ดดิสก์มาส่งกู้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายพันบาท สำหรับกู้ข้อมูลอันมีค่า ที่สำคัญ! พบว่าบางรายยอมทิ้งข้อมูลเพราะประสบปัญหาเรื่องค่ากู้ข้อมูล และมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถกู้ข้อมูลให้ได้เนื่องจากฮาร์ดดิสก์ได้รับความเสียหายมากขึ้นจากการเสี่ยงกู้ข้อมูลเองเพราะกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย  >>เพิ่มเติม 

กู้ข้อมูลems

กู้ข้อมูลdealer

กู้ข้อมูลเส้นทาง

 

ภาพกิจกรรม

CONTENT387742774871_330x0

MCOT Technology Day
23-24 July 2015 @ channel 9 MCOT.