โปรโมชั่น และส่วนลด

CONTENT442169804375_395x0

*ส่วนลดนี้ใช้เพื่อเป็นส่วนลดค่าบริการกู้ข้อมูลเท่านั้น
*ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งหมายเลขส่วนลด (ที่ได้จากการลงทะเบียนรับส่วนลด) กับ IDR ในวันที่ส่งฮาร์ดดิสก์เพื่อกู้ข้อมูล โดย IDR ขอสงวนสิทธิ์การให้ส่วนลด หากไม่มีหมายเลขคูปองส่วนลดในวันที่ส่งฮาร์ดดิสก์เพื่อกู้ข้อมูล
*ไม่สามารถลงทะเบียนย้อนหลังได้
*ผู้ขอส่วนลดต้องนำส่งฮาร์ดดิสก์ด้วยตนเองที่ IDR หรือผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น
*ไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้
*ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
>> คลิ๊กรับส่วนลด