มาตรฐานสากล

การบริการอย่างมีมาตรฐานถือเป็นหัวใจหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อความเป็นมาตรฐานในทุกส่วนงานบริการ บริษัทฯได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยสถาบัน MASCI สำหรับการบริการ เป็นที่เรียบร้อยและยังคงมีการประเมินทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐาน ISO เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ควรเลือกศูนย์บริการมาตรฐาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่ข้อมูลอันมีค่าสูญหายอย่างถาวร

CONTENT486501216480_791x0

CONTENT528947075072_791x0

CONTENT756132680104_791x0

CONTENT701345512444_791x0

CONTENT357720348354_791x0

CONTENT325670151470_791x0

CONTENT271703046568_791x0

CONTENT1201465108639_791x0

CONTENT1160862208623_791x0

CONTENT1182221700230_993x0

CONTENT133366135747_791x0

CONTENT1338174079831_791x0

CONTENT1333606336927_791x0

CONTENT516132268628_791x0

CONTENT1388190260612_791x0

01iso